Privacy statement Impact Personeel BV

Impact Personeel BV, gevestigd aan de Nijverheidsweg 2A, 6662 NG te Elst (GLD), hierna te noemen Impact Personeel. Impact Personeel is samen met haar dochterondernemingen verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit privacy statement geldt voor alle (persoons)gegevens die Impact Personeel verwerkt. Wij vragen altijd vooraf om toestemming om je gegevens te bewaren en gebruiken. Heb je toestemming verleend, dan kun je deze op ieder gewenst moment weer intrekken.

Om ons werk te kunnen doen, verzamelen wij persoonsgegevens van:

 • Kandidaten; 
 • Medewerkers;
 • Klanten;
 • Leveranciers;
 • Bezoekers van onze website.

Wij verwerken je gegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren voor onder meer:

 • Uitzenden;
 • Detacheren;
 • Werving en selectie;
 • Trainingen en opleidingen; 
 • Planning;
 • Salarisadministratie.

Waarom en waarvoor verzamelen en gebruiken wij je persoonsgegevens:

 • Om je te bemiddelen naar een van onze opdrachtgevers;
 • Klachtenafhandeling of feedbackverwerking om je beter van dienst te kunnen zijn;
 • Informatieverstrekking (nieuwsbrieven en vacature alerts van website) en om op een goede en correcte wijze met je te kunnen communiceren;
 • Om je trainingen, opleidingen en cursussen aan te bieden;
 • Om een (uitzend)overeenkomst te sluiten;
 • Om de (salaris)administratie uit te voeren, subsidies en premiekortingen aan te vragen;
 • Aangaande audits, accountantscontroles en andere zaken die betrekking hebben op controles op kwaliteit;
 • Om onze verwerking van gegevens met betrekking tot ziekte en re-integratie te kunnen uitvoeren;
 • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving zoals pensioen, identificatie en fraudebestrijding.

Gegevens die wij verwerken bij inschrijving:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens; 
 • Geboortedatum;
 • Relevante werkervaring; 
 • Opleiding(en), cursussen, certificaten;
 • Salariswens, beschikbaarheid en andere wensen t.a.v. de functie
 • CV en motivatie; 
 • Kopie identiteitsbewijs (maximaal 28 dagen). 

Welke informatie verwerken we bij indiensttreding


Wanneer een kandidaat voorgesteld wordt bij een inlener: 

 • Voornaam;
 • Woonplaats; 
 • Geboortejaar; 
 • Relevante werkervaring, opleiding(en) en cursus(sen); 
 • Onze indruk van de kandidaat. 

Wanneer de kandidaat start bij een inlener: 

 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Kopie ID-bewijs en BSN-nummer (enkel voor vrijwaring inleners- en ketenansprakelijkheid);
 • Nationaliteit;
 • Bankrekeningnummer;
 • Eventueel de VOG.

Wij hebben de persoonsgegevens van opdrachtgevers en relaties nodig om:

 • Contact op te kunnen nemen; 
 • Overeenkomsten te kunnen sluiten;
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Te informeren omtrent onze dienstverlening en mogelijke andere activiteiten;
 • Een creditcheck uit te kunnen voeren;
 • Toegang te kunnen geven tot de online portal ten behoeve van de urenverwerking;
 • Het facturatieproces uit te kunnen voeren.

Bewaartermijnen

Impact Personeel legt gegevens vast volgens wettelijke bepalingen/bewaartermijnen. Uitgangspunt is om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk. De gegevens van de kandidaat worden automatisch verwijderd na 28 dagen na inschrijving. Geeft de kandidaat Impact Personeel akkoord, dan mag Impact Personeel de kandidaatgegevens 12 maanden in haar systeem bewaren. De kandidaat krijgt vervolgens jaarlijks een nieuw verzoek. De kandidaat kan zichzelf op ieder gewenst moment uitschrijven middels de online portal of door te bellen naar vestiging. 

Beveiliging gegevens

Binnen Impact Personeel worden persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Impact Personeel heeft organisatorische, administratieve en technische maatregelen getroffen tegen onrechtmatig gebruik van gegevens. Impact Personeel maakt gebruik van andere partijen die gegevens verwerken in opdracht van Impact Personeel. Met deze partijen is contractueel overeengekomen dat zij eveneens de persoonsgegevens, welke ze nodig hebben om de bewerking uit te voeren, beveiligen.

Jongeren onder de 16 jaar

Wanneer je jonger dan 16 jaar bent dan hebben wij toestemming van je ouders/personen die ouderlijk gezag hebben nodig. Zij moeten tevens dit privacy statement hebben gelezen.

Je mag bij ons een verzoek indienen voor:

 • Bezwaar of beperking op de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Inzage van je persoonsgegevens;
 • Rectificatie en/of aanvulling van je persoonsgegevens;
 • Overdagen van je persoonsgegevens;
 • Verwijdering van je persoonsgegevens;

Bovenstaande verzoeken kun je bij je contactpersoon indienen. Wanneer je geen contactpersoon hebt, kun je je verzoek verzenden naar privacy@impactpersoneel.nl of per post naar:
Impact Personeel BV
Nijverheidsweg 2A
6662 NG Elst (GLD)

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze functionaris voor de gegevensbescherming is Margot Melis-Van Brandenburg. Ze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Je kunt haar bereiken via het telefoonnummer 0481-353060 of per e-mail via privacy@impactpersoneel.nl.

Wijzigingen

Ons privacy statement kan om uiteenlopende redenen worden aangepast of aangevuld. De laatste versie staat altijd op onze website. Deze versie is bijgewerkt in maart 2023. 
Cookie policy Privacy statement Algemene voorwaarden