Privacy statement Impact Personeel BV

Impact Personeel BV is gevestigd aan de Nijverheidsweg 2A, 6662 NG te Elst (GLD), hierna te noemen Impact. Impact is samen met haar dochterondernemingen verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Dit privacy statement geldt voor alle (persoons)gegevens die wij verwerken. Wij vragen je om alleen juiste gegevens aan te leveren. Wij moeten altijd vooraf toestemming vragen om je gegevens te gebruiken. Als je toestemming hebt gegeven, kun je dat op elk moment weer intrekken.

Om ons werk te kunnen doen, verzamelen wij persoonsgegevens van:

 • Flexwerkers
 • Kandidaten
 • Sollicitanten
 • Medewerkers
 • Klanten
 • Leveranciers
 • Bezoekers van onze website
 • Of andere personen

Wij verwerken je gegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren voor onder meer:

 • Uitzenden
 • Detacheren
 • Werving en selectie
 • Payrolling
 • Trainingen
 • Planning
 • Salarisadministratie

Wervingsproces en indiensttreding bij Impact:

Voor het wervingsproces en een eventuele indiensttreding verwerkt Impact persoonsgegevens. Een aantal van deze gegevens is verplicht om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, aanvullende gegevens gebruiken wij om onze dienstverlening naar onze opdrachtgever op de juiste wijze toe te kunnen passen.

Welke informatie verwerken we bij inschrijving:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Rijbewijs
 • Curriculum Vitae (cv) plus motivatie
 • Salariswens, beschikbaarheid en andere wensen t.a.v. de functie

Wij bewaren je gegevens maximaal 4 weken na de intake en zullen deze hierna verwijderen indien je niet voor ons gaat werken. Wanneer je ons toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren/ gebruiken zullen wij dit een jaar doen na het laatste contact. Je krijgt jaarlijks een bericht dat je ingeschreven staat. Je kunt jezelf uitschrijven middels de online portal van Impact of bellen naar de vestiging.

Welke informatie verwerken we bij indiensttreding:

 • ID-bewijs en BSN-nummer
 • Nationaliteit
 • Je bankrekeningnummer
 • Eventueel je VOG

Waarom en waarvoor verzamelen en gebruiken wij je persoonsgegevens:

 • Om je te bemiddelen naar een van onze opdrachtgevers.
 • Je beschikbaarheid te checken om je te kunnen bemiddelen.
 • Klachtenafhandeling of feedbackverwerking om je beter van dienst te kunnen zijn.
 • Informatieverstrekking (nieuwsbrieven en vacature alerts van website) en om op een goede en correcte wijze met je te kunnen communiceren.
 • Om je trainingen, opleidingen en cursussen aan te bieden.
 • Om een (uitzend)overeenkomst te sluiten.
 • Om de (salaris)administratie uit te voeren, subsidies en premiekortingen aan te vragen.
 • Aangaande audits, accountantscontroles en andere zaken die betrekking hebben op controles op kwaliteit.
 • Om onze verwerking van gegevens met betrekking tot ziekte en re-integratie te kunnen uitvoeren.
 • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving zoals pensioen, identificatie en fraudebestrijding.

Opdrachtgevers:

Bij onze opdrachtgevers werken medewerkers waarvan Impact persoonsgegevens verwerkt.

Om ons werk te kunnen doen verzamelen wij deze persoonsgegevens van je:

 • Naam
 • Adresgegevens van het bedrijf
 • Contactgegevens
 • Geslacht
 • Functie

Wij hebben deze persoonsgegevens nodig van opdrachtgevers/relaties om:

 • Contact met je op te kunnen nemen;
 • Kandidaten/werkzoekenden voor te kunnen stellen;
 • Overeenkomsten te kunnen sluiten;
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Je te informeren omtrent onze dienstverlening en mogelijke andere activiteiten;
 • Een creditcheck uit te kunnen voeren;
 • Je toegang te geven tot onze online portal ten behoeve van de urenverwerking;
 • Ons facturatieproces uit te kunnen voeren.

Bewaartermijnen

Impact legt gegevens vast volgens wettelijke bepalingen/bewaartermijnen. Uitgangspunt is om jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dat strikt noodzakelijk.

Beveiliging gegevens

Binnen onze organisatie worden je persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Wij hebben organisatorische, administratieve en technische maatregelen getroffen tegen onrechtmatig gebruik van je gegevens. Impact maakt gebruik van andere partijen die gegevens verwerken in opdracht van Impact. Met deze partijen is contractueel overeengekomen dat zij eveneens de persoonsgegevens, welke ze nodig hebben om de bewerking uit te voeren, beveiligen.

Jongeren onder de 16 jaar

Wanneer je jonger dan 16 jaar bent hebben wij toestemming van je ouders/personen die ouderlijk gezag hebben nodig. Zij moeten tevens dit privacy statement hebben gelezen.

Je rechten en vragen met betrekking tot de AVG

Je mag bij ons een verzoek indienen voor:

 • Bezwaar of beperking op de verwerking van je persoonsgegevens
 • Inzage van je persoonsgegevens
 • Rectificatie en/of aanvulling van je persoonsgegevens
 • Overdagen van je gegevens
 • Verwijdering van je persoonsgegevens

Bovenstaande verzoeken kun je bij je contactpersoon indienen. Wanneer je geen contactpersoon hebt kun je je verzoek verzenden naar privacy@impactpersoneel.nl of per post naar:
Impact Personeel BV
Nijverheidsstraat 2A
6662 NG Elst (GLD)

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze functionaris voor de gegevensbescherming is Margot Melis-Van Brandenburg. Ze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Je kunt haar bereiken via het telefoonnummer 0481-353060 of per e-mail via privacy@impactpersoneel.nl.

Wijzigingen

Ons privacy statement kan om uiteenlopende redenen worden aangepast of aangevuld. De laatste versie staat altijd op onze website. We hebben deze versie opgesteld in augustus 2020.
Cookie policy Privacy statement Algemene voorwaarden